Integritetspolicy

Register- / Sekretesspolicy

1. Registeransvarig

TRIO Group Oy
Laserkatu 1b
53850 Lappeenranta
FO-nummer: 2935974-6

2. Kontaktperson i frågor som rör registret

Joona Turunen
Epost: joona.turunen(at)triogroup.fi

3. Registrets namn

Kundregister för presentkortets onlinebutik.

4. Kundregister för presentkortets onlinebutik.

Behandlingen av personuppgifter i kundregistret baseras på kundrelationen mellan konsumentkunder och företagskunder med TRIO Group Oy och TRIO Group Oy:s e-handelsplattform (t.ex. bowlinghall vars presentkort säljs) till kunden och samarbetsförhållandet.

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med registeruppgifterna är att behandla beställningar som kunden har gjort och möjliggöra den tjänst som kunden köpt.

6. Personuppgifter som behandlas

Den personuppgiftsansvarige behandlar följande personuppgifter om kunder:
– För- och efternamn & organisationens namn, om det finns några
– Telefonnummer
– E-postadress /-adresser till vilka orderbekräftelsen och/eller produkten kan levereras
– Eventuell ytterligare information om ordern som kunden kan ange
– Information om kunden har gett sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring (marknadsföring via e-post) + IP-adress

7. Varifrån personuppgifterna kommer

Källan registreras av dig själv.

8. Mottagare av personuppgifter eller kategorier av mottagare

Uppgifterna lagras på Googles servrar, vilket uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning.

TRIO Group Oy lämnar inte ut information till tredje part. Systemleverantören (t.ex. en bowlinghall som erbjuder sina presentkort i tjänsten) använder systemdata för ett uttryckligt ändamål och lämnar inte ut dem till en tredje part. Denna tjänsteleverantör kan använda informationen för nyhetsbrev och reklambrev som skickas via e-post, förutsatt att du samtycker till detta.

9. Överföring av personuppgifter utanför EU

Uppgifterna lagras och bearbetas på Google Cloud-servrar. Google Cloud uppfyller eu:s dataskyddsförordning (GDPR) för behandling av personuppgifter.

10. Kriterier för lagring av personuppgifter

Orderuppgifter för en person förstörs automatiskt fem år (60 månader) efter att beställningen har levererats. Till exempel kommer en femårig lagringsperiodgaranti också att användas för att kontrollera giltigheten av seriebiljettprodukter som är giltiga i fyra (4) år.

11. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har som regel rätt att få veta vilka uppgifter som rör honom eller henne som lagras i kundregistret. Den registeransvarige får begära att den registrerade på lämpligt sätt specificerar vilka uppgifter eller behandlingar den registrerades begäran avser.

På begäran av den registrerade ska den registeransvarige utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om den registrerade om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de på annat sätt samlats in eller på annat sätt behandlats.

12. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att den registeransvarige inte har följt tillämplig dataskyddsförordning i sin verksamhet.

13. Begäran om utövandet av den registrerades rättigheter

I frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer som rör utövandet av den egna rätten kan den registrerade kontakta den personuppgiftsansvariges kontaktperson som avses i avsnitt 2.

En begäran om inspektionsrätt eller annan begäran om utövandet av den registrerades rättigheter till den registeransvarige måste göras skriftligen, antingen via e-post eller per post. Begäran måste innehålla den registrerades underskrift.

Den registeransvarige får på lämpligt sätt begära den registrerade på vilka uppgifter eller behandlingar den registrerades begäran avser.

Vid behov kan den registeransvarige begära att sökanden styrker sin identitet på det officiella identitetskortet eller på annat sätt för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till en annan person än den registrerade personen själv i samband med utövandet av de registrerade rättigheterna.

Takaisin
sv_SESvenska